Quy Trình Làm Việc

Quy trình làm việc và xử lý yêu cầu tại Domkt

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của người dùng cần hỗ trợ

Bước 2: Báo giá và các điều khoản hỗ trợ trong quá trình làm việc (nếu đơn giản mình có thể hỗ trợ free)

Bước 3: Triển khai và hòa thành nhanh chóng theo đúng dealine đã báo

Bước 4: Bàn giao và thanh toán toàn bộ sau khi đã ưng ý với sản phẩm bàn giao

Bước 5: Hỗ trợ về sau khi có vấn đề phát sinh với dịch vụ đã làm.